Verkeersschool Hubers
 

Veilig werken in de rijschoolbranche

  • Check vooraf: rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Hiervoor zijn twee controlevragen:
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose Corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met NEE beantwoord, dan kan de les starten.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht. 
  • Leerling en instructeur dragen een mondkapje en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorg dragen voor deze beschermingsmaterialen.
  • In het lesvoertuig mogen maximaal 2 mensen zitten - de leerling en de rij-instructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. De lessen starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
 
Bellen
Instagram